.
10 kỹ năng chat trực tuyến mà một nhân viên dịch vụ khách hàng cần phải có

Nổi bật 10 kỹ năng chat trực tuyến mà một nhân viên dịch vụ khách hàng cần phải có

Dịch vụ trò chuyện có thể khá phổ biến nhưng thật không dễ dàng hoàn thiện dịch vụ này. Kỹ năng ghi chép khi đang trò chuyện trực tiếp với khách h...